Підкатегорії
Аптечна технологія лікарських засобів
Фізична та колоїдна хімія
Біологічна хімія
Фармацевтична хімія
Мікробіологія з основами імунології
Організація та економіка фармації
Фармакогнозія
Етика та деонтологія у фармації
Патологічна фізіологія
Фармакологія
Безпека життєдіяльності населення
Екстремальна медицина
Основи соціальної психології (курс за вибором ВНЗ)
Гігієна у фармації