Підкатегорії
Історія України
Українська мова
Історія України та української культури
Історія медицини
Філософія
Техніка лабораторних робіт
Економічна теорія
Медична інформатика
Іноземна мова
Латинська мова і медична термінологія
Медична і біологічна фізика
Медична біологія
Біонеорганічна, фізико-колоїдна та біоорганічна хімія
Анатомія людини
Гістологія, цитологія та ембріологія з гістологічною технікою
Психологія
Фармакологія та медична рецептура
Лікарська етика та медична деонтологія
курс за вибором студента
Медична хімія
Фізіологія
Вибіркова дисципліна 4 (Маніпуляційна техніка)
Європейський стандарт комп'ютерної грамотності (курс за вибором)
Психологія конфлікту (Курс за вибором 2 )