Підкатегорії
Іноземна мова
Соціологія
Біологічна хімія
Правознавство
Анатомія людини
Гістологія, цитологія та ембріологія з гістологічною технікою
Пропедевтика педіатрії
Загальна хірургія
Патологічна анатомія з секційним курсом
Аналітична хімія
Топографічна анатомія та оперативна хірургія
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
Філософія
Основи психології та міжособове спілкування
Пропедевтика внутрішньої медицини
Екологія
Клінічна лабораторна діагностика
Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою
Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень
Хірургія з оцінкою результатів досліджень
Вибіркова дисципліна 3 "Методологія науково-дослідної роботи"