Підкатегорії
Імунологія
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Патологічна анатомія з секційним курсом
Клінічна патогістологія
Патологічна фізіологія
Політологія
Терапія
Хірургія
Педіатрія
Інфекційні хвороби з інтерпретацією результатів досліджень
Нервові та психічні хвороби
Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою
Клінічна лабораторна діагностика
Біологічна хімія
Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою
Епідеміологія
Емоційний інтелект (вибіркова дисципліна 2)
Філософія
Основи соціальної психології (вибіркова дисципліна 1)
Психологія сім'ї (вибіркова дисципліна 3)
"Фізіологічні основи діагностики" (вибіркова дисципліна 4)