Підкатегорії
Імунологія
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Патологічна анатомія з секційним курсом
Клінічна патогістологія
Патологічна фізіологія
Політологія
Терапія
Хірургія
Педіатрія
Інфекційні хвороби з інтерпретацією результатів досліджень
Нервові та психічні хвороби
Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою
Клінічна лабораторна діагностика
Біологічна хімія
Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою
Лабораторна діагностика паразитарних інвазій
Епідеміологія