Підкатегорії
Українська мова
Історія України
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
Історія української культури
Основи екології
Латинська мова
Історія медицини та фармації
Іноземна мова
Анатомія людини
Фізіологія
Вища математика
Неорганічна хімія
Біологія з основами генетики
Лікарська етика та медична деонтологія
Пропедевтична практика з аптечної технології ліків
Ознайомча практика з організації та економіки фармації