Підкатегорії
Загальна та неорганічна хімія
Біологічна фізика
Вища математика і статистика
Європейський стандарт комп"ютерної грамотності (курс за вибором)
Анатомія людини
Біологія з основами генетики
Іноземна мова
Латинська мова
Лікарська етика та медична деонтологія
Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
Фізіологія
Основи екології
Пропедевтична практика з аптечної технології ліків
Ознайомча практика з організації та економіки фармації
Історія України та української культури
Філософія
Історія медицини та фармації
Українська мова
Етика і деонтологія у фармації
Анатомія та фізіологія людини (для ОКР "магістр")
Психологія спілкування (курс за вибором)
Логіка
Вступ у фармацію
Курс за вибором: "Клітинна біологія"
Higher Mathematics and Statistics
European Computer Driving Licence (ECDL) Course
Human anatomy and physiology
Ethics and deontology in pharmacy
General and Inorganic Chemistrу
Вiophysics and physical methods of analysis
Introduction to pharmacy
Інтерактивний практикум у хімії
Biology and Fundamentals of Genetics
Philosophy
Safety. Fundamentals of bioethics and biosafety
Latin
Українська мова як іноземна
Моделювання процесів у фармації (курс за вибором)
"Емоційний інтелект" (курс за вибором)
Основи психології та міжособистісного спілкування (курс за вибором)
Тренінг спілкування (курс за вибором)
History of Ukraine and Ukrainian culture
Fundamentals of Psychology and Communication (elective course)
Лікарські рослини в традиційній та народній медицині
Cell Biology (elective course)