Підкатегорії
Загальна та неорганічна хімія
Біологічна фізика
Вища математика і статистика
Європейський стандарт комп"ютерної грамотності (курс за вибором)
Анатомія людини
Біологія з основами генетики
Іноземна мова
Латинська мова
Лікарська етика та медична деонтологія
Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
Фізіологія
Основи екології
Пропедевтична практика з аптечної технології ліків
Ознайомча практика з організації та економіки фармації
Історія України та української культури
Філософія
Історія медицини та фармації
Українська мова
Етика і деонтологія у фармації
Анатомія та фізіологія людини (для ОКР "магістр")
Психологія спілкування (курс за вибором)
Логіка
Вступ у фармацію
Курс за вибором: "Клітинна біологія"
Higher Mathematics and Statistics
European Computer Driving Licence (ECDL) Course
Human anatomy and physiology
Ethics and deontology in pharmacy
General and Inorganic Chemistrу