Підкатегорії
Органічна хімія
Ознайомча медична практика (навчальна)
- Фізичні методи аналізу та метрологія
Інформаційні технології у фармації
Мікробіологія з основами імунології
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Фізична та колоїдна хімія. Модуль 1.
Фізична та колоїдна хімія. Модуль 2.
Фармацевтична ботаніка
Аналітична хімія
Основи хімічної метрології
Політологія
Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою
Біологічна хімія
Гігієна у фармації та екологія
Вступ у фармацію
Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки
Психологія спілкування
Патологічна фізіологія