Підкатегорії
Organic chemistry
Physical and Colloids Chemistry
Органічна хімія
Ознайомча медична практика (навчальна)
- Фізичні методи аналізу та метрологія
Інформаційні технології у фармації
Мікробіологія з основами імунології
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Фізична та колоїдна хімія. Модуль 1.
Фізична та колоїдна хімія. Модуль 2.
Фармацевтична ботаніка
Аналітична хімія
Основи біоетики та біобезпеки
Основи хімічної метрології
Політологія
Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою
Біологічна хімія
Гігієна у фармації та екологія
Вступ у фармацію
Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки
Психологія спілкування
Патологічна фізіологія
Web-дизайн (курс за вибором)
Сорбенти та антидоти у фармації
Основи соціальної психології (курс за вибором)
Курси за вибором "Лікарські рослини, що культивуються"
Загальна та неорганічна хімія
Analytical chemistry
Microbiology with the basic of Immunology
Information Technology in Pharmacy
Pharmaceutical botany
Educational practice of pharmaceutical botany
Біологія з основами генетики
Hygiene in Pharmacy and Ecology
Психологія здоров'я (курс за вибором)
First pre-medical aid with introductory medical practice