Підкатегорії
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
Вища математика і статистика
Пропедевтична практика з аптечної технології ліків
Ознайомча практика з організації та економіки фармації
Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці.
Основи екології
Європейський стандарт комп"ютерної грамотності (курс за вибором)
Іноземна мова
Латинська мова
Історія України та української культури
Анатомія та фізіологія людини
Історія медицини та фармації
Біологія з основами генетики
Загальна та неорганічна хімія
Українська мова
Філософія
Тренінг спілкування (курс за вибором)
Вступ у фармацію
Курс за вибором: "Клітинна біологія"
Етика і деонтологія у фармації
Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
Моделювання процесів у фармації (курс за вибором)
Емоційний інтелект (курс за вибором)
Курс за вибором: "Сучасні проблеми молекулярної біології"
Курс за вибором "Лікарські рослини у традиційній медицині"