Підкатегорії
Гістологія, цитологія та ембріологія
Histology, Cytology end Embryology
Анатомія людини
Іноземна мова
Латинська мова і медична термінологія
Українська мова
Історія України
Історія України та української культури
Історія медицини
Основи психології. Основи педагогіки
Медична біологія
Медична та біологічна фізика (ukr)
Медична хімія
Біоорганічна та біологічна хімія
Medical Biology
HUMAN ANATOMY
Medical and bioligical physics (eng)
Українська мова як іноземна
Political Science
History of Ukraine
Політологія
Medicinal Chemistry
Bioorganic and biological chemistry
Лікарська етика та медична деонтологія
Philosophy
Філософія
History of medicine
History of Ukraine and Ukrainian culture
Fundamentals of psychology. Basic of pedagogy
Курс за вибором "Основи психології "
Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
Safety, Fundamentals of biosafety and bioethics
Культурологія
Курс за вибором "Психологія спілкування"
Курс за вибором "Сучасні проблеми молекулярної біології"
Фізичне виховання
Physical training
Європейський стандарт комп'ютерної грамотності (курс за вибором)
Курс за вибором "Клітинна біологія"