Підкатегорії
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
Вища математика і статистика
Іноземна мова
Основи екології
Аналітична хімія
Органічна хімія
Фізична та колоїдна хімія
Основи біоетики та біобезпеки
Мікробіологія з основами імунології
Ознайомча медична практика (навчальна)
Фармацевтична ботаніка
Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
Інформаційні технології у фармації
Біологічна хімія
Гігієна у фармації та екологія
Вступ у фармацію
Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки
Сорбенти та антидоти у фармації
Біологічна фізика та фізичні методи аналізу
Вища математика та статистика
Information Technologies in Pharmacy
Загальна та неорганічна хімія
Тілесно-орієнтована психологія (курс за вибором)
Біологія з основами генетики
Sorbents and antidotes in pharmacy (Elective course)
Психологія здоров'я (курс за вибором)