Підкатегорії
Іноземна мова
Основи екології
Аналітична хімія
Органічна хімія
Фізична та колоїдна хімія
Мікробіологія з основами імунології
Ознайомча медична практика (навчальна)
Фармацевтична ботаніка
Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою
Фізичні методи аналізу та метрологія
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
Інформаційні технології у фармації
Біологічна хімія
Гігієна у фармації та екологія
Вступ у фармацію
Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки