Підкатегорії
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Філософія
Анатомія людини
Гістологія, цитологія та ембріологія
Фізіологія
Біоорганічна та біологічна хімія
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Основи організації медичного забезпечення населення і військ
Медична інформатика (укр)
Медицина надзвичайних ситуацій
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
Elective course "Fundamentals of psychology"
Догляд за хворими
HUMAN ANATOMY
Physiology
Medical informatics (Eng)
Patients’ care
Українська мова як іноземна
Bioorganic and biological chemistry
Clinical anatomy and operative surgery
Microbiology, Virology and Immunology
Safety of life, bases of labour protection
Histology, Cytology end Embryology
Деонтологія в медицині
Philosophy
Логіка. Формальна логіка (курс за вибором)
Охорона праці в галузі
Labour protection in the field
Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
Гігієна та екологія
Hygiene and ecology
Premedical aid in extreme situations
Web-дизайн (курс за вибором)
Фізичне виховання
Physical training
Physiological fundamentals of fail-safe oxygen supply
Візуальна психодіагностика (курс за вибором)
Psychology of leadership