Підкатегорії
Біологічна хімія
Основи біоетики та біобезпеки
Мікробіологія з основами імунології
Організація економіки фармації
Технологія ліків
Фармакологія
Гігієна у фармації
Фармакогнозія
Фармацевтична хімія
Функціональна біохімія (курс за вибором)
Фармацевтичне право та законодавство
Теоретичні основи синтезу і зв'язок між структурою і дією ЛЗ
Компютерне моделювання у фармаці