Підкатегорії
Біологічна хімія
Психологія сім'ї (курс за вибором)
Мікробіологія з основами імунології
Організація економіки фармації
Технологія ліків
Фармакологія
Гігієна у фармації
Фармакогнозія
Фармацевтична хімія
Курс за вибором "Побічна дія ліків"
Функціональна біохімія (курс за вибором)
Фармацевтичне право та законодавство
Теоретичні основи синтезу і зв'язок між структурою і дією ЛЗ
Компютерне моделювання у фармаці
Патофізілогія
Психологія конфлікту (курс за вибором)
Аналітична хімія
Фізична та колоїдна хімія
Органічна хімія
Основи гомеопатії (Курс за вибором)
Лікарські рослини тропіків і субтропіків
Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків (спецкурс за вибором)
Психологія особистості (курс за вибором)