Підкатегорії
Людина і світ
Медична біологія
Анатомія з основами фізіології
Основи медсестринства
Латинська мова
Основи мікробіології
Фармакологія та медична рецептура
Математика
Українська мова
Фізика і астрономія (основи біофізики та медапаратура)
Біологія і екологія
Інформатика (Основи медичної інформатики)
Українська література
Медична хімія
Основи екології та профілактичної медицини
Фізична культура
Основи психології та міжособове спілкування
Громадянська освіта (основи економічної теорії)