Підкатегорії
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Патоморфологія
Патофізіологія
Фармакологія
Гігієна та екологія
Пропедевтика внутрішньої медицини
Пропедевтика педіатрії
Загальна хірургія
Топографічна анатомія та оперативна хірургія
Радіологія
Pathomorphology
Сестринська практика
Pathological physiology
Nursing practice
Radiology
Українська мова для іноземних студентів
General Surgery
Topographical Anatomy and Operative Surgery
Propedeutics Pediatrics
Microbiology, Virology and Immunology
Hygiene and ecology
Pharmacology
Bioethics
Основи біоетики та біобезпеки
Медична психологія
Мedical psychology
Соціальна медицина, громадське здоров'я
Social medicine, public health
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Курс за вибором студента "Побічна дія ліків"
Візуальна психодіагностика (курс за вибором)
Психологія конфлікту(курс за вибором)
Психологія особистості(курс за вибором)
Психологія лідерства (курс за вибором)