Підкатегорії
Внутрішня медицина: в т.ч. ендокринологія
Фтизіатрія
Педіатрія
Хірургія
Акушерство і гінекологія
Соціальна медицина, організація охорони здоров'я
Біостатистика
Урологія
Отоларингологія
Офтальмологія
Неврологія
Медична психологія
Психіатрія, наркологія
Дерматологія, венерологія
Фізична реабілітація, спортивна медицина
Судова медицина. Медичне право України
Медична генетика
Urology
Dermatology. Venereology
Obstetrics and gynecology
Neurology
Internal medicine
Рsychiatry and narcology
Українська мова для іноземних студентів
Forensic medicine
Pediatrics
ENT-diseases
Civil protection
Мedical law
Основи психоаналізу (курс за вибором)
Цивільний захист
Методологія доказової медицини
Об’єктивний структурований практичний іспит (ОСКІ)
Medical genetics
Виробнича практика
Internship
Військова гігієна
Клінічна фізіологія (Clinical physiology)
Phthisiology
Physical training " (elective course)
Інструментальні методи діагностики у внутрішній медицині (курс за вибором)
Іnstrumental methods of examination in the clinic of internal medicine (selective discipline)
Фармакогенетика (курс за вибором)
Консультування з питань планування сім’ї (курс за вибором)