Підкатегорії
Внутрішня медицина
Internal Medicine
Інфекційні хвороби
Епідеміологія та принципи доказової медицини
Онкологія
Клінічна фармакологія
Педіатрія, дитячі інфекції
Медична генетика
Соціальна медицина, організація охорони здоров'я
Хірургія, дитяча хірургія, в т.ч. дитяча хірургія
Травматологія і ортопедія
Акушерство і гінекологія
Клінічна імунологія та алергологія
Анестезіологія та інтенсивна терапія
Радіаційна медицина
Нейрохірургія
Основи стоматології
Секційний курс
Pediatric surgery
Occupational diseases
Clinical Pharmacology
Surgery
Pediatrics, children's infections
Oncology
Anesthesiology and Intensive Care
Radiatіon Medicine
Traumatology and Orthopedics
Clinical Immunology and Allergic Diseases
Bases of Stomatology
Neurosurgery
Infectious diseases
Epidemiology
Sectional course
Екстрена та невідкладна медична допомога
Курс за вибором "Актуальні питання пульмонології"
Urgent and Emergency Care
Obstetrics and gynecology
Emergencies in internal medicine
Військово-польова хірургія
Surgical Trauma Care
Topical issues of Pneumology
Виробнича практика
Intership
Військова епідеміологія
Об'єктивний структурований клінічний іспит 2 (ОСКІ-2)
Vaccination in the COVID-19 pandemic era (elective course)
Objective Structured Clinical Exam 2 (OSCE-2)
Психологія сім'ї (курс за вибором)
«Сlinical and laboratory diagnostics in the internal medicine practice» (elective course)
Анте- та інтранатальна охорона плода (курс за вибором)