Підкатегорії
Внутрішня медицина
Педіатрія, дитячі інфекції
Хірургія, дитяча хірургія
Акушерство і гінекологія
Загальна практика (сімейна медицина)
Гігієна та екологія
Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я
Інфекційні хвороби з фтизіатрією
Ostetrics and Gynecology (Department of Ostetrics and Gynecology and Perynatology)
Дитячі хвороби
Pediatrics, children's infectious diseases
Internal Medicine
General practice (Family Medicine)
Hygiene and ecology
Surgery
Social Medicine and Public Health
Infectious diseases and TB
Охорона праці в галузі
Labour protection in the field

Actual problems of infectious diseases
Medical Council India
Phthisiology
Immunoprophylaxis of infectious diseases
Актуальні питання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії в педіатрії
Current issues of emergency care and intensive therapy in pediatrics
Симуляційний тренінговий курс з респіраторної патології (курс за вибором)
Сучасні практики: віртуальний пацієнт (курс за вибором)
Topical issues of COVID-19 (Elective course)
Паліативна та хоспісна допомога
Palliative and Нospice Сare
Об'єктивний структурований клінічний іспит 2 (ОСКІ-2)
Objective Structured Clinical Exam 2 (OSCE-2)
Ante- and intranatal protection of the fetus (selective discipline)