Підкатегорії
Внутрішня медицина
Педіатрія, дитячі інфекції
Хірургія, дитяча хірургія
Акушерство і гінекологія
Загальна практика (сімейна медицина)
Гігієна та екологія
Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я
Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією (курс інфекційні хвороби
Ostetrics and Gynecology (Department of Ostetrics and Gynecology and Perynatology)
Дитячі хвороби
Pediatrics, children's infectious diseases
Internal Medicine
General practice (Family Medicine)
Hygiene and ecology
Surgery
Social Medicine and Public Health
Infectious diseases and HIV/AIDS
Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією
Охорона праці в галузі
Labour protection in the field

Clinical parasitology and tropical infectious diseases
Actual problems of infectious diseases
Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції
Інфекційні хвороби з ВІЛ-інфекцією
Medical Council India
Phthisiology
Immunoprophylaxis of infectious diseases