Підкатегорії
Українська мова
Історія України
Історія української культури
Фізіологія
Медична біологія, паразитологія та генетика
Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія
Вища математика
Історія медицини та фармації
Інформаційні технології в фармації
Неорганічна хімія
Основи екології
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
Анатомія людини та основи гістології
Сучасні проблеми молекулярної біології (курс за вибором)
Лікарська етика та медична деонтологія
Основи гістології
Гігієна з основами епідеміології
Медична хімія
Англійська мова