Підкатегорії
Політологія
Фармакологія
Мікробіологія та вірусологія
Біологічна хімія
Фармакогнозія
Технологія лікарських засобів
Медична хімія
Основи клінічної медицини
Фізична та колоїдна хімія
Лабораторна та функціональна діагностика
Безпека життєдіяльності
Екстремальна медицина
Економічна теорія
Побічна дія ліків (курс за вибором)
Гігієна з основами епідеміології
Теорія пізнання та фармації