Підкатегорії
Філософія
Аналітична хімія
Органічна хімія
Фізична та колоїдна хімія
Інформаційні технології в фармації
Фармацевтична ботаніка
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Патологічна фізіологія з основами патологічної анатомії
Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія
Перша долікарська допомога
Основи клінічної медицини
Загальна фармакокінетика
Догляд за хворими (курс за вибором)
Ознайомча медична практика (навчальна)