Підкатегорії
Інтернатура
Підвищення кваліфікації лікарів
Спеціалізація за фахом "Неонатологія"
Цикли спеціалізації та стажування за фахом "Дитяча анестезіологія"
Підготовка спеціалістів на третьому (освітньо-науковому) рівні Доктор філософії (PhD), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 228 «Педіатрія», Вибіркова навчальна дисципліна "Сучасна педіатрія. Актуальні питання неонатології"