(тепер викладається на спеціальності "Медицина" (Лікувальна справа))


Підкатегорії
Іноземна мова
Латинська мова і медична термінологія
Українська мова
Історія України
Історія України та української культури
Історія медицини
Основи психології. Основи педагогіки
Медична біологія
Медична та біологічна фізика
Медична хімія
Біоорганічна та біологічна хімія
Анатомія людини
Гістологія, цитологія та ембріологія
Лікарська етика та медична деонтологія
Філософія
Курс за вибором "Психологія спілкування"