Підкатегорії
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Патоморфологія
Патофізіологія
Фармакологія
Гігієна та екологія
Пропедевтика внутрішньої медицини
Пропедевтика педіатрії
Загальна хірургія
Топографічна анатомія та оперативна хірургія
Радіологія
Сестринська практика
Основи біоетики та біобезпеки
Курс за вибором "Побічна дія ліків"
Медична психологія