Підкатегорії
Іноземна мова
Анатомія людини
Гістологія, цитологія та ембріологія
Фізіологія та нейрофізіологія
Біоорганічна та біологічна хімія
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)
Загальна психологія
Експериментальна психологія та психодіагностика
Вікова та геронтопсихологія
Психологія особистості
Основи психотренінгу
Догляд за хворими
Логіка. Формальна логіка (курс за вибором)
Психологія спілкування
Тілесно-орієнтована психологія
Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
Фізичне виховання
Психологія здоров'я людини
Психологія особистості та диференційна психологія
Вікова та педагогічна психологія
Психологія конфлікту (курс за вибором)
Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки.
Основи організації медичного забезпечення населення і військ
Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Психологія лідерства (курс за вибором)