Підкатегорії
Іноземна мова
Анатомія людини
Гістологія, цитологія та ембріологія
Фізіологія
Біоорганічна та біологічна хімія
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)
Загальна психологія
Експериментальна психологія та психодіагностика
Вікова та геронтопсихологія
Психологія особистості
Основи психотренінгу
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
Догляд за хворими
Логіка. Формальна логіка (курс за вибором)
Психологія спілкування
Тілесно-орієнтована психологія
Домедична допомога в екстремальних ситуаціях