Підкатегорії
Внутрішня медицина
Діагностика, лікування та профілактика хвороб ендокринної системи
Фтизіатрія
Фізична реабілітація та ерготерапія. Спортивна медицина та психологія спорту
Факультетська хірургія
Основи стоматології
Факультетська педіатрія
Акушерство і гінекологія (кафедра акушерства, гінекології та перинатології)
Урологія
Нервові хвороби
Психіатрія та наркологія
Шкірні та венеричні хвороби
Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я
Гігієна, екологія людини, основи охорони праці та безпека життєдіяльності
Нейропсихологія
Медична та психологічна реабілітація
Психологічне консультування
Судова медицина. Медичне право України
Оториноларингологія
Медична генетика
Офтальмологія
Основи дефектології, логопедії спеціальної та корекційної психології
Психологічне консультування та психокорекція
Урологія, сексологія та сексопатологія
Основи психотренінгу
Основи психоаналізу (курс за вибором)
Психологія сім'ї (курс за вибором)
Тілесно-орієнтована психологія (курс за вибором)