Підкатегорії
Іноземна мова
Фізіологія
Біоорганічна та біологічна хімія
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Медична інформатика
Пропедевтика внутрішньої медицини
Гігієна та екологія
Патоморфологія
Патофізіологія
Пропедевтика терапевтичної стоматології
Пропедевтика ортопедичної стоматології
Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології
Основи біоетики та біобезпеки
Фармакологія
Догляд за хворими (практика)
Медична хімія
Логіка. Формальна логіка (курс за вибором)
Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
Bioorganic and biological chemistry
Medical informatics
Propedeutics of paediatric therapeutic dentistry
Медсестринство у стоматології
Nursing in stomatology
Українська мова як іноземна (for dentistry students)
Physiology
Pharmacology
Propaedeutics of therapeutic stomatology
Hygiene and ecology
Dentistry
Основи організації медичного забезпечення населення і військ
Курс за вибором "Матеріалознавство в ортопедичній стоматології"
Microbiology, virology and immunology
Patient care (in the hospital department)
Clinical anatomy and operative surgery
Propedeutics of Internal Medecine
Premedical aid in extreme situations
Modern features of teeth preparation (Elective course)
Сучасні особливості препарування зубів (курс за вибором)