Підкатегорії
Іноземна мова
Фізіологія
Біоорганічна та біологічна хімія
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)
Медична інформатика
Пропедевтика внутрішньої медицини
Гігієна та екологія
Патоморфологія
Патофізіологія
Пропедевтика терапевтичної стоматології
Пропедевтика ортопедичної стоматології
Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології
Фармакологія
Догляд за хворими (практика)
Медична хімія
Логіка. Формальна логіка (курс за вибором)
Домедична допомога в екстремальних ситуаціях
Bioorganic and biological chemistry
Medical informatics