Підкатегорії
Медична психологія
Внутрішні хвороби
Радіаційна медицина
Інфекційні хвороби
Епідеміологія, в т.ч. епідеміологія надзв. ситуацій
Фтизіатрія
Клінічна фармакологія
Хірургічні хвороби
Акушерство
Педіатрія
Нервові хвороби, в т.ч. нейростоматологія
Нейрохірургія
Психіатрія та наркологія
Хвороби вуха, горла, носа
Дерматологія, венерологія
Хвороби очей
Терапевтична стоматологія
Хірургічна стоматологія
Ортопедична стоматологія
Дитяча терапевтична стоматологія
Дитяча хірургічна стоматологія
Ортодонтія
Медицина надзвичайних ситуацій
Фізична реабілітація, спортивна медицина
Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції
Основи психоаналізу (курс за вибором)
Онкологія
Загальна медична піготовка, у т.ч. Ендокринологія
Orthopedic dentistry
Therapeutic Stomatology
Pediatric Therapeutic Dentistry
Orthodontics
Medical psychology
Neurology, including Neurostomatology
Українська мова як іноземна
Infectious diseases and epidemiology
General medical training, including "Endocrinology".
Ендодонтичне лікування в дитячій стоматології (курс за вибором)
Psychiatry and narcology
Internal Diseases
Pediatric Surgical Dentistry
Surgical diseases
Phthisiology
Surgical Dentistry
Ophthalmology
Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту (курс за вибором)
Clinical pharmacology
Pediatrics (4th course)
Selective discipline "Cosmetology"
PHYSICAL REHABILITATION, SPORT MEDICINE