Підкатегорії
Іноземна мова
Латинська мова та медична термінологія
Українська мова
Історія України
Історія України та української культури
Історія медицини
Основи психології. Основи педагогіки
Медична біологія
Медична та біологічна фізика
Медична хімія
Біоорганічна та біологічна хімія
Анатомія людини
Гістологія, цитологія та ембріологія
Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
Філософія
Психологія спілкування
Лікарська етика та медична деонтологія
Medical and biological physics
Medicinal chemistry for dentistry students
Bioorganic and biological chemistry of organic compounds.
Українська мова як іноземна (for dentistry students)
History of Ukraine and Ukrainian culture
Medical Biology
Bases of Safety. Fundamentals of bioethics and biosafety. Labor protection in the field
Latin and Fundamentals of Medical Terminology
Philosophy
Інформаційні технології у стоматології (курс за вибором)
Тренінг спілкування (курс за вибором)
Психологічні технології ведення переговорів та вирішення конфліктів (курс за вибором)
Information Technologies in Dentistry (Elective course)
HUMAN ANATOMY
Elective Course (Psychological technologies of negotiation and conflict resolution)
Elective Course (Training of effective communication)
Сучасні проблеми молекулярної біології (курс за вибором)