Підкатегорії
Історія України
Культурологія
Іноземна мова
Латинська мова
Фізичне виховання
Ділова українська мова
Основи філософських знань
Анатомія з основами фізіології
Фармакогнозія
Основи терапії
Техніка лабораторних робіт
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
Неорганічна хімія
Органічна хімія
Аналітична хімія
Ботаніка
Технологія ліків
Організація і економіка фармації
Фармакологія
Гігієна з основами екології
Фізичне виховання
Основи мікробіології, гігієни та екології
Іноземна мова для спеціальності Фармація молодший бакалавр
Перша долікарська допомога