Підкатегорії
Іноземна мова
Основи економічної теорії
Політологія
Соціологія
Основи правознавства
Фармацевтична хімія
Фармакогнозія
Технологія ліків
Фармакологія
Організація і економіка фармації
Основи маркетингу та менеджменту в фармації
Інформаційні технології у фармації
Охорона праці в галузі та безпека життєдіяльності
Безпека життєдіяльності
Аналітична хімія
Основи медичного та фармацевтичного товарознавства
Неорганічна хімія
Українська мова за професійним спрямуванням
Фізичне виховання
Іноземна мова для спеціальності Фармація молодший бакалавр
Перша долікарська допомога