Підкатегорії
Human Anatomy
Філософія
Соціологія та медична соціологія
Іноземна мова
Основи латинської мови з медичною термінологією
Основи медичної інформатики
Анатомія людини
Фізіологія
Медична біологія
Мікробіологія
Медична хімія
Основи біологічної фізики та медична апаратура
Медсестринство І
Фармакологія та медична рецептура
Nursing I
Medical informatics
Fundamentals of biological physics and medical devices
Phisiology
Sociology
Pharmacology
Лікарська етика та медична деонтологія
Безпека життєдіяльності
Ріст і розвиток людини
Історія медицини та медсестринства
Основи психології та міжособистісної взаємодії
Українська мова за професійним спрямуванням
Medical biology
Фізичне виховання
Основи економічної теорії