Підкатегорії
Основи права та законодавства в охороні здоров'я
Іноземна мова
Медсестринство ІІI
Громадське здоров'я та громадське медсестринство
Медсестринська етика та деонтологія
Анестезіологія та реаніматологія
Медична та соціальна реабілітація
Медицина катастроф
Курс за вибором
Nursing III
Public health and public nursing
Сourse of choice "Cosmetology"
Anaesthesiology & reanimatology
Медсестринство в сімейній медицині
Nursing in Family Medicine
Nursing in dermatovenereology
Основи охорони праці та охорона праці в галузі
"Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
Фізичне виховання
Nursing in Psychiatry and Addictology
Labour protection in the field
Medical and Social Rehabilitation